KOSTİK

Gıda temizlik makine arıtma ve imalat sanayilerinde çok yaygın olarak kullanılan sodyum hidroksitin diğer adı kostiktir.
İki çeşit kostikler var. Birisi potasiyum hidroksit (KOH) diğeri sodiyum hidroksit (NaOH). Potasiyum kostiği sıvı sabun yapımında kullanılır, sodiyum kostiği katı sabun yapımında kullanılır. Sodyum Hidroksit beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur.
İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kağıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
kostik
Genel olarak endüstriyel temizlik amacı ile kullanılır. güçlü bir dezenfektandır. Ayrıca tekstil, zeytincilik, döküm, metal işleme, sabun, deterjan gibi sektörlerde imalat aşamalarında da kullanılır. Yüksek derecede koroziftir. Tenle teması halinde bol su ile yıkanmalıdır ancak; su ile tepkime verir ve yüksek oranda ısı açığa çıkar. Eğer tene temas eden kostik miktarı çok fazla ise; asit borik solüsyonu ile yıkama önerilir.
Kostik nerelerde kullanılır?
Kanalizasyon/Arıtma: Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede).
Kağıt sektöründe: Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında).
Kimyasal madde üretiminde: Sodyum Aluminat, Sodyum Siyanür, Silikat, PoliKarbonat, Titan Oksit, Zeolit üretiminde).
Tekstil: En son üründe artiklari uzaklaştırmada, beyazlatmada.
Deterjan, sabun sektöründe: STTP, Sodyum Hipo Klorur, Sabun, Fırın ve Boru Temizleyici madde yapımında).
İlaç sektöründe: Sodyum Fenolate [ aspirin ve antiseptik] yapımında).
Gıda sektöründe: Yemeklik yağı arıtmada, meyve ve sebze kabuğu soymada, dondurmada.
İçecek ve süt sektöründe: Yağ temizlemede, su arıtmada, ekipman temizlemede.
Kostik risk bilgileri
Kararlılık normal ortam koşullarında stabildir. Kaçınılması gereken durumlar ısı ve hava. Havanın nem ve karbondioksitini hızla absorbe ederek karbonat oluşumu nedeni ile kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Kaçınılması gereken materyaller Isı, su, kuvvetli asitler, çoğu metaller, yanıcı maddeler, organik maddeler (plastik, lastik, kaplamalar) çinko, alüminyum, peroksitler, halojenli hidrokarbonlar. Tehlikeli bozunma ürünleri Suda çözündüğünde ve asitlerle reaksiyonu ekzotermiktir.
Yutma: Kalp damarlarında çökme ve koma hali gibi tehlikeli olabilir. Ağız, boğaz, mide yanıkları, bulantı, kusma ve mide bağırsak sisteminde delinmeler ve yanmalar oluşabilir.
Derhal doktor çağırılmalı. Bilinci yerinde ise kusturmayın bol miktarda su verin. Daha sonra seyreltik sirke, meyve suyu veya su ile karıştırılmış yumurtanın beyazı verilmeli.
Soluma: Solunum sisteminde yanıklara ve tahrişlere neden olur.Derhal temiz havaya çıkarılmalı, derhal doktor çağırılmalı. Soluk almıyorsa suni solunum
yapılmalı, soluk alma güçlüğü varsa oksijen verilmelidir.
Cilde temas: Cilt yanıklarına ve tahrişe neden olur.Ciltle temas halinde kirlenmiş giysi ve ayakkabılar çıkarılmalı ve en az 15 dakika cilt akan su ile yıkanmalı, giysiler tekrar kullanmadan önce yıkanmalıdır. Doktor çağırılmalıdır.
Göze temas: Kalıcı göz zararlarına neden olur.Göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, derhal doktor çağırılmalı. Bu madde çevre için zararlı olabilir. Su organizmaları için özel dikkat gerektirir.
Bozunabilirlik: Su ile seyreltilerek aktivitesi düşürülebilir. Kanallara deşarj edilemez. Atık su arıtma sisteminde su ile seyreltilerek nötralize edilmelidir.

Comments are closed.