BUTİK KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI EKSTRAKSİYON TESİS OLIVE 400

AÇIKLAMALAR

BUTİK KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI EKSTRAKSİYON TESİSLERİ
Kesintisiz veya sürekli çalışan sistem olarakta bilinen kontinü sistemler; bir taraftan zeytinin girip, diğer taraftan son tüketime hazır zeytinyağının çıktığı proseslerdir. Bu sistemde zeytinler; sıralı işlem makinaları arasında sürekli olarak hareket halindedir. Olive 400, kendi zeytinini işlemek isteyen zeytin üreticileri için tasarlanmıştır.

Zeytinyağı Ekstraksiyon Tesisi; Zeytin taşıma helezonu ve bunkeri, zeytin yıkama makinesi, kırıcı bunkeri ve elevatörü, kırıcı, malaksör, hamur pompası, dekantör, vibrasyon eleği, yağ pompası, yatay pirina elevatörü, elektrik panosu ve konsollardan oluşur.

Tesisin çalışma prensibi; Zeytinler, zeytin taşıma helezonuna ait bunkere dökülür ve yıkama makinesine taşınır. Önce yapraklarından arındırılan zeytinler daha sonra etine zarar verilmeden zeytin yıkama makinesinde yıkanır. Kırıcı Helezonu bunkerine dökülen zeytinler kırıcıya taşınır. Kırıcıda, zeytinler kırılarak yarı hamur haline gelir. Yarı hamur, malaksör grubunda operatör tarafından belirlenen zaman ve sıcaklıkta yoğrularak yağ eldesi için hazır hale getirilir. Hamur pompası yardımıyla hamur dekantöre pompalanır. Zeytin hamuru dekantörde santrifüj kuvvetlerinin etkisinde fazlarına ayrılarak zeytinyağı, karasu ve pirina elde edilir. Dekantörde önünde yer alan vibrasyon eleği ile yağ ve karasu küçük partiküllerden arındırılır. Yağ Pompası, yağı stok tankına gönderir. Tesis Elektrik Kontrol Panosuyla kontrol edilir.

 

UYGULAMALAR

Zeytinyağı Ekstraksiyonu
İki Fazlı Sistem (Ekolojik Sistem)
Yoğrulması tamamlanan zeytin hamuru, hamur pompası vasıtası ile dekantöre su vermeden beslenir. Giren ürün dekantörden yağ ve karasulu pirina olarak çıkar. Sonuç olarak iki faz sistemden çıkan pirinanın nem oranı üç faz sisteme göre yüksek çıkarken, sistemde su kullanılmaz.
Karasu, prina ile birlite dekantörden çıkmaktadır. Sıkım esnasında dekantöre ilave su vermeyi gerektirmez. Dekantörden çıkan prina beraberindeki karasudan dolayı yüksek nem ihtiva eder. Muhafazası zordur. Çıkan yağın fenol değerleri üç fazlı sisteme göre yüksektir. Asit ve peroksit değerleri aynıdır.

Üç Fazlı Sistem (Klasik Sistem)
Yoğrulması tamamlanan zeytin hamuru belli miktarda ve sıcaklıkta su ilavesi ile dekantöre beslenir. Giren ürün dekantörden yağ, karasu ve pirina olarak çıkar. Üç faz sistemden çıkan pirinanın nem oranı iki faz sisteme nazaran düşükken, sistemde su kullanılır.
Karasu ve pirina dekantörden ayrı ayrı çıkmaktadır. Sıkım esnasında dekantöre belirli sıcaklıkta su ilave edilir. Dekantörden çıkan pirinanın nemi iki faz pirinaya nazaran düşüktür. Yaklaşık % 48 - 58 civarında. Çıkan yağın fenol değerleri iki fazlı sisteme göre düşüktür. Asit ve peroksit değerleri aynıdır.

Comments are closed.