ENDÜSTRİYEL KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI EKSTRAKSİYON TESİS OLIVEMAX PRO 33

AÇIKLAMALAR

ENDÜSTRİYEL KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI EKSTRAKSİYON TESİSLERİ
Kesintisiz veya sürekli çalışan sistem olarakta bilinen kontinü sistemler; bir taraftan zeytinin girip, diğer taraftan son tüketime hazır zeytinyağının çıktığı proseslerdir. Bu sistemde zeytinler; sıralı işlem makinaları arasında sürekli olarak hareket halindedir. Olivemax Pro 33, müşterinin zeytinini endüstriyel boyutta işlemek isteyen zeytin üreticileri için tasarlanmıştır.

Zeytinyağı Ekstraksiyon Tesisi; Zeytin taşıma helezonu ve bunkeri, zeytin yıkama makinesi, kırıcı bunkeri ve elevatörü, kırıcı, malaksör, hamur pompası, dekantör, vibrasyon eleği, yağ pompası, dikey - yatay pirina elevatörü, dinlenme tankı, separatör, pompalı yağ kabı, su ısıtma kazanı, elektrik panosu ve konsollardan oluşur.

Tesisin çalışma prensibi; Zeytinler, zeytin taşıma bandına ait bunkere dökülür ve yıkama makinesine taşınır. Önce yapraklarından arındırılan zeytinler daha sonra etine zarar verilmeden zeytin yıkama makinesinde yıkanır. Kırıcı Helezonu bunkerine dökülen zeytinler kırıcıya taşınır. Kırıcıda, zeytinler kırılarak yarı hamur haline gelir. Yarı hamur, malaksör grubunda operatör tarafından belirlenen zaman ve sıcaklıkta yoğrularak yağ eldesi için hazır hale getirilir. Hamur pompası yardımıyla hamur dekantöre pompalanır. Hamura su ilavesi debimetre ile gerçekleşir. Zeytin hamuru dekantörde santrifüj kuvvetlerinin etkisinde fazlarına ayrılarak zeytinyağı, karasu ve pirina elde edilir. Dekantörde önünde yer alan vibrasyon eleği ile yağ ve karasu küçük partiküllerden arındırılır. Yağ Pompası, yağı separatör dinlenme tankına gönderir. Pirina ise yatay ve dikey pirina helezonları tarafından fabrikanın dışına taşınır. Zeytinyağı, separatörde küçük partiküllerinden ayrılarak tüketime hazır hale gelmiştir. Pompalı yağ kabı ile yağ istenilen yere sevk edilir. Tesis Elektrik Kontrol Panosuyla kontrol edilir. Tesisin ısı ihtiyacı Kazan Ünitesiyle sağlanmaktadır.

 

UYGULAMALAR

Zeytinyağı Ekstraksiyonu
İki Fazlı Sistem (Ekolojik Sistem)
Yoğrulması tamamlanan zeytin hamuru, hamur pompası vasıtası ile dekantöre su vermeden beslenir. Giren ürün dekantörden yağ ve karasulu pirina olarak çıkar. Sonuç olarak iki faz sistemden çıkan pirinanın nem oranı üç faz sisteme göre yüksek çıkarken, sistemde su kullanılmaz.
Karasu, prina ile birlite dekantörden çıkmaktadır. Sıkım esnasında dekantöre ilave su vermeyi gerektirmez. Dekantörden çıkan prina beraberindeki karasudan dolayı yüksek nem ihtiva eder. Muhafazası zordur. Çıkan yağın fenol değerleri üç fazlı sisteme göre yüksektir. Asit ve peroksit değerleri aynıdır.

Üç Fazlı Sistem (Klasik Sistem)
Yoğrulması tamamlanan zeytin hamuru belli miktarda ve sıcaklıkta su ilavesi ile dekantöre beslenir. Giren ürün dekantörden yağ, karasu ve pirina olarak çıkar. Üç faz sistemden çıkan pirinanın nem oranı iki faz sisteme nazaran düşükken, sistemde su kullanılır.
Karasu ve pirina dekantörden ayrı ayrı çıkmaktadır. Sıkım esnasında dekantöre belirli sıcaklıkta su ilave edilir. Dekantörden çıkan pirinanın nemi iki faz prinaya nazaran düşüktür. Yaklaşık % 48 - 58 civarında. Çıkan yağın fenol değerleri iki fazlı sisteme göre düşüktür. Asit ve peroksit değerleri aynıdır.

Comments are closed.